Dit najaar een extra sessie opleiding VISUEEL LASINSPECTEUR!

Deze opleiding start op dinsdag 11 oktober 2022 bij Syntra te Kortrijk. meer info : www.lasinspecteur.be

5 lesdagen à 1 lesdag per week.
Examen onmiddellijk dag na laatste les.

In de lastechnische industrie worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichtte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. Van groot belang is het visueel onderzoek van het laswerk. Met een juiste visuele controle op de meest voorkomende lasonvolkomenheden kunnen in een vroeg stadium problemen worden voorkomen. Anderzijds weet u exact of de constructie conform de geldende normen zijn.

De vijfdaagse opleiding Visueel Lasinspecteur geeft inzicht in alle aspecten van het visueel beoordelen van laswerk en voldoet aan alle eindtemen van de norm ISO 9712.

www.lasinspecteur.be